1 (O cîntare a treptelor.) La Tine îmi ridic ochii, la Tine, care locuieşti în ceruri.

2 Cum se uită ochii robilor la mîna stăpînilor lor, şi ochii roabei la mîna stăpînei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul, Dumnezeul nostru, pînă va avea milă de noi.

3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci sîntem sătui de dispreţ;

4 ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngîmfaţi, de dispreţul celor trufaşi.