1 Veniţi să cîntăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stînca mîntuirii noastre.

2 Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cîntece în cinstea Lui!

3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai pesus de toţi dumnezeii.

4 El ţine în mînă adîncimile pămîntului, şi vîrfurile munţilor sînt ale Lui.

5 A Lui este marea, El a făcut -o, şi mînile Lui au întocmi uscatul:

6 veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

7 Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi sîntem poporul păşunei Lui, turma, pe care o povăţuieşte mîna Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui! -

8 ,,Nu vă împetriţi inima, ca la Meriba, ca în ziua dela Masa, în pustie,

9 unde părinţii voştri M'au ispitit, şi M'au încercat, măcarcă văzuseră lucrările Mele.

10 Patruzeci de ani M'am scîrbit de neamul acesta, şi am zis: ,,Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.``

11 De aceea am jurat în mînia Mea: ,,Nu vom intra în odihna Mea!``