1 Lăudaţi pe Domnul! Cîntaţi Domnului o cîntare nouă, cîntaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!

2 Să se bucure Israel de Cel ce l -a făcut, să se veselească fiii Sionului de Împăratul lor!

3 Să laude Numele Lui cu jocuri, să -L laude cu toba şi cu arfa!

4 Căci Domnul are plăcere de poporul Său, şi slăveşte pe cei nenorociţi, mîntuindu -i.

5 Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!

6 Laudele lui Dumnezeul să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri în mîna lor,

7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor, şi să pedepsească popoarele;

8 să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor cu obezi de fer,

9 ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!