1 (O cîntare a treptelor. Un psalm al lui David.) Mă bucur cînd mi se zice; ,,Haidem la Casa Domnului!``

2 Picioarele mi se opresc în porţile tale, Ierusalime!

3 Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr'o bucată!

4 Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.

5 Căci acolo sînt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.

6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc, să se bucure de odihnă.

7 Pacea să fie între zidurile tale, şi liniştea în casele tale domneşti!

8 Din pricina fraţilor şi prietenilor mei, doresc pacea în sînul tău.

9 Din pricina Casei Domnului, Dumnezeului nostru. fac urări pentru fericirea ta.