1 (Către mai marele cîntăreţilor. ,,Nu nimici.`` Un psalm al lui Asaf. O cîntare.) Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, cari chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!

2 ,,Atunci cînd va veni vremea hotărîtă,`` zice Domnul, ,,voi judeca fără părtinire.

3 Poate să se cutremure pămîntul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stîlpii.`` -(Oprire).

4 Eu zic celor ce se fălesc: ,,Nu vă făliţi!`` Şi celor răi: ,,Nu ridicaţi capul sus!``

5 Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atîta trufie!

6 Căci nici dela răsărit, nici dela apus, nici din pustie, nu vine înălţarea.

7 Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El scoboară pe unul, şi înalţă pe altul.

8 În mîna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Cînd îl varsă, toţi cei răi de pe pămînt sug, îl sorb şi -l beau pînă în fund!

9 Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cînta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.

10 Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.