1 (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,

2 să-ţi trimeată ajutor din locaşul Său cel Sfînt, şi să te sprijinească din Sion!

3 Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mîncare, şi să primească arderile tale de tot! (Oprire.)

4 Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima, şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

5 Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta, şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

6 Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său, şi -i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfînt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

7 Unii se bizuiesc pe carăle lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.

8 Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămînem în picioare.

9 Scapă, Doamne, pe împăratul, şi ascultă-ne cînd Te chemăm!