1 Domnul împărăţeşte: să se veselească pămîntul, şi să se bucure ostroavele cele multe!

2 Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata sînt temelia scaunului Său de domnie.

3 Înaintea Lui merge focul, şi arde dejur împrejur pe protivnicii Lui.

4 Fulgerile Lui luminează lumea: pămîntul Îl vede şi se cutremură.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pămînt.

6 Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.

7 Sînt ruşinaţi, toţi cei ce slujesc icoanelor, şi cari se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.

8 Sionul aude lucrul acesta, şi se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne!

9 Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Prea Înalt peste tot pămîntul, Tu eşti prea înălţat mai pe sus de toţi dumnezeii.

10 Urîţi răul, ceice iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi -i izbăveşte din mîna celor răi.

11 Lumina este sămănată pentru cel neprihănit, şi bucuria pentru cei cu inima curată.

12 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul, şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!