1 Cîntaţi Domnului o cîntare nouă! Cîntaţi Domnului, toţi locuitorii pămîntului!

2 Cîntaţi Domnului, binecuvîntaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mîntuirea Lui!

3 Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

4 Căci omul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decît toţi dumnezeii.

5 Căci toţi dumnezeii popoarelor sînt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

6 Strălucirea şi măreţia sînt înaintea Feţei Lui, slava şi podoaba sînt în locaşul Lui cel sfînt.

7 Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!

8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mîncare, şi intraţi în curţile Lui!

9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pămîntului!

10 Spuneţi printre neamuri: ,,Domnul împărăţeşte! Deaceea lumea este tare, şi nu se clatină.`` Domnul judecă popoarele cu dreptate.

11 Să se bucure cerurile, şi să se veselească pămîntul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!

12 Să tresalte cîmpia, cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie

13 înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pămîntul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele după credincioşia Lui.