1 (Un psalm al lui David.) Fă-midreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie, şi mă încred în Domnul, fără şovăire.

2 Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima!

3 Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău.

4 Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi, şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.

5 Urăsc adunarea celor ce fac răul, şi nu stau împreună cu cei răi.

6 Îmi spăl mînile în nevinovăţie, şi aşa înconjur altarul Tău, Doamne,

7 ca să izbucnesc în mulţămiri, şi să istorisesc toate minunile Tale.

8 Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale, şi locul în care locuieşte slava Ta.

9 Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii cari varsă sînge,

10 ale căror mîni sînt nelegiuite, şi a căror dreaptă este plină de mită!

11 Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă, şi ai milă de mine!

12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvînta pe Domnul în adunări.