1 (Un psalm.) Cîntaţi Domnului o cîntare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfînt I-au venit în ajutor.

2 Domnul Şi -a arătat mîntuirea, Şi -a descoperit dreptatea înaintea neamurilor.

3 Şi -a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pămîntului au văzut mîntuirea Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pămîntului! Chiuiţi, strigaţi, şi cîntaţi laude!

5 Cîntaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu cîntece din gură!

6 Cu trîmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnului!

7 Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea,

8 să bată din palme rîurile, să strige de bucurie toţi munţii

9 înaintea Domnului! Căci El vine să judece pămîntul! El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele cu nepărtinire.