1 (O cîntare a treptelor.) Iată, binecuvîntaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, cari staţi noaptea în Casa Domnului!

2 Ridicaţi-vă mînile spre sfîntul locaş, şi binecuvîntaţi pe Domnul!

3 Domnul să te binecuvinteze din Sion, El, care a făcut cerurile şi pămîntul!