1 (Un psalm al lui David.) Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste.

2 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte!

3 Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubue tunetul: Domnul este pe ape mari.

4 Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.

5 Glasul Domnului sfarmă cedrii; Domnul sfarmă cedrii Libanului;

6 îi face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul sar ca nişte pui de bivoli.

7 Glasul Domnului face să ţîşnească flăcări de foc,

8 glasul Domnului face să se cutremure pustia; Domnul face să tremure pustia Cades.

9 Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: ,,Slavă!``

10 Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie cînd cu potopul, şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie.

11 Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace.