1 (O cîntare de laudă a lui David.) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvînta Numele tău în veci de veci.

2 În fie care zi Te voi binecuvînta, şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.

3 Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.

4 Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, şi să vestească isprăvile Tale cele mari!

5 Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale, şi voi cînta minunile Tale.

6 Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.

7 Să se trîmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!

8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.

9 Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvînta.

11 Vor spune slava împărăţiei Tale, şi vor vesti puterea Ta,

12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, şi strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.

13 Împărăţia Ta este o împărăţie vecinică, şi stăpînirea Ta rămîne în picioare în toate veacurile.

14 Domnul sprijineşte pe toţi ceice cad, şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.

15 Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.

16 Îţi deschizi mîna, şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17 Domnul este drept în toate căile Lui, şi milostiv în toate faptele Lui.

18 Domnul este lîngă toţi cei ce -L cheamă, lîngă cei ce -L cheamă cu toată inima.

19 El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi -i scapă.

20 Domnul păzeşte pe toţi cei ce -L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.

21 Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvînteze Numele Lui cel sfînt în veci de veci!