1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfînt, lăudaţi -L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!

2 Lăudaţi -L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi -L, după mărimea Lui nemărginită!

3 Lăudaţi -L cu sunet de trîmbiţă, lăudaţi -L cu alăuta şi arfa!

4 Lăudaţi -L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi -L, cîntînd cu instrumente cu coarde şi cu cavalul.

5 Lăudaţi -L cu chimvale sunătoare, lăudaţi -L cu chimvale zîngănitoare!

6 Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul