1 (Un psalm alcătuit de David, cînd a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec, şi a plecat izgonit de el.) Voi binecuvînta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

2 Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.

3 Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! -

4 Eu am căutat pe Domnul, şi mi -a răspuns: m'a izbăvit din toate temerile mele.

5 Cînd îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

6 Cînd strigă un nenorocit, Domnul aude, şi -l scapă din toate necazurile lui.

7 Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi -i scapă din primejdie.

8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

9 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

10 Puii de leu duc lipsă, şi li -i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.

12 Cine este omul, care doreşte viaţa, şi vrea să aibă parte de zile fericite?

13 Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!

14 Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea!

15 Ochii Domnului sînt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.

16 Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pămînt.

17 Cînd strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi -i scapă din toate necazurile lor.

18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, şi mîntuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

19 De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.

20 Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărîme.

21 Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sînt pedepsiţi.

22 Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se încred în El, nu este osîndit.