1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi -L în locurile cele înalte!

2 Lăudaţi -L toţi îngerii Lui! Lăudaţi -L, toate oştirile Lui!

3 Lăudaţi -L, soare şi lună, lăudaţi -L, toate stelele luminoase!

4 Lăudaţi -L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, cari sînteţi mai pe sus de ceruri!

5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute,

6 le -a întărit pe veci de veci; le -a dat legi, şi nu le va călca.

7 Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pămînt, balauri de mare, şi adîncuri toate;

8 foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vînturi năpraznice, cari împliniţi poruncile Lui,

9 munţi şi dealuri toate, pomi roditori, şi cedri toţi,

10 fiare şi vite toate, tîrîtoare şi păsări înaripate,

11 împăraţi ai pămîntului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pămîntului,

12 tineri şi tinere, bătrîni şi copii!

13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai pe sus de pămînt şi ceruri.

14 El a înalţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lîngă El. Lăudaţi pe Domnul!