Isaías 27

1 På den dagen skall Herren med sitt hårda, storaoch starka svärd,straffa Leviatan, den snabba ormen,och Leviatan, den ringlande ormen, och han skall dödadraken i havet.

2 Sjung på den dagen om den underbara vingården:

3 Jag, Herren, sköter om den,ständigt vattnar jag den.Både dag och natt vaktar jag den,så att ingen skall skada den.

4 Jag hyser ingen vrede.Hade jag törne och tistel att strida emot,skulle jag gå lös på dem och bränna upp alltsammans,

5 såvida man inte sökte skydd hos migför att sluta fred med mig.Ja, fred må man sluta med mig.

6 I kommande dagar skall Jakob slå rot,Israel grönska och blomstra.De skall fylla hela världen med frukt.

7 Har han slagit Israel,så som han slog dem som slog hans folk?Eller dräpte han Israel,så som dess dråpare blev dräpta?

8 Nej, väl tillrättavisade han folketnär han förkastade och försköt det,väl ryckte han bort detmed sin hårda vind på östanstormens dag.

9 Men därför blir också Jakobs missgärning försonad,och detta blir följden av att deras synder tas bort:Han gör alla altarets stenar lika kalkstenarsom smulas sönder.Aseror och solstoder skall inte mer resas.

10 Den befästa staden är öde,en folktom plats,övergiven som en öken.Kalvar betar där och lägger sig där,de biter av dess kvistar.

11 När grenarna är torra bryter man av dem,och kvinnor kommer och gör upp eld med dem.Ty detta är ett folk utan förstånd.Därför visar deras skapare dem inget förbarmandeoch deras danare dem ingen barmhärtighet.

12 Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar fruktenfrån den strida floden till Egyptens bäck,och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn.

13 Och det skall ske på den dagenatt man skall blåsa i ett stort horn,och de som har varit försvunna i Assyriens landoch fördrivna till Egyptens landskall då komma och tillbe Herrenpå det heliga berget i Jerusalem.