Salmos 110

1 Viešpats tarė mano Viešpačiui: "Sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojomis".

2 Viešpats duos Tau iš Siono Tavo stiprybės skeptrą. Valdyk savo priešus!

3 Savanoriškai Tavo tauta susirinks Tavo pergalės dieną šventumo grožyje. Jaunimas lyg aušros rasa Tave pasitiks.

4 Viešpats prisiekė ir nesigailės: "Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka".

5 Viešpats Tavo dešinėje sunaikins karalius savo rūstybės dieną.

6 Jis darys teismą tarp pagonių. Pripildys žemę lavonų, daugelyje šalių įvykdys sprendimą valdovams.

7 Jis kelyje gers iš upelio, todėl iškels savo galvą.