Salmos 149

1 Girkite Viešpatį! Viešpačiui giedokite naują giesmę ir gyrių šventųjų bendruomenėje.

2 Tesidžiaugia Izraelis savo Kūrėju. Siono vaikai tesilinksmina dėl savo Karaliaus.

3 Tegiria Jo vardą šokdami, tegieda gyrių Jam su būgnais ir arfomis.

4 Viešpats gėrisi savąja tauta; Jis romiuosius papuoš savo išgelbėjimu.

5 Džiaukitės Jo šlove, šventieji, giedokite Jam savo lovose.

6 Dievo aukštinimas jų burnoje, dviašmenis kalavijas jų rankose,

7 kad atkeršytų pagonims, nubaustų tautas,

8 jų karalius pančiais surištų ir jų didžiūnus sukaustytų geležimi,

9 kad įvykdytų jiems paruoštą sprendimą! Tokia garbė visiems Jo šventiesiems. Girkite Viešpatį!