Salmos 123

1 Mano akys pakeltos į Tave, kuris gyveni danguose.

2 Kaip žiūri tarnai į ranką savo valdovo, tarnaitė­į ranką valdovės, taip mūsų akys žvelgia į Viešpatį, mūsų Dievą, laukdamos Jo pasigailėjimo.

3 Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų, nes per daug paniekinti esame!

4 Per ilgai mūsų siela varginama pašaipa turtuolių ir panieka išdidžiųjų.