Salmos 93

1 Viešpats karaliauja. Jis apsivilkęs didybe, Viešpats susijuosęs stiprybe, taip tvirtai pastatė pasaulį, kad jo niekas nepajudins.

2 Tvirtai stovi Tavo sostas nuo senovės; nuo amžių Tu esi!

3 Viešpatie, vandenys patvino, pakilo jų ūžimas, pakilo vandenų bangos!

4 Galingesnis už gausių vandenų šniokštimą, už galingas jūrų bangas yra Viešpats aukštybėse!

5 Tavo liudijimai labai patikimi. Tavo namus puošia šventumas, Viešpatie, per amžius.