Salmos 61

1 Dieve, išgirsk mano šauksmą, išklausyk mano maldą!

2 Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos.

3 Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas gintis nuo priešo.

4 Norėčiau gyventi Tavo palapinėje amžinai, pasitikėti Tavo sparnų priedanga.

5 Dieve, Tu girdėjai mano įžadus, davei paveldėjimą su tais, kurie bijo Tavo vardo.

6 Prailgink karaliaus gyvenimą, jo metai tegul tęsiasi per kartų kartas.

7 Tepasilieka jis per amžius Dievo akivaizdoje, Jo gailestingumas ir tiesa tesaugo jį!

8 Giedosiu gyrių Tavo vardui visados, kasdien vykdysiu savo įžadus.