Salmos 124

1 Jei Viešpats nebūtų stojęs už mus,­tesako Izraelis,­

2 jei Viešpats nebūtų stojęs už mus, kai žmonės mus užpuolė,

3 jie mus gyvus būtų prariję, kai užsidegė jų rūstybė prieš mus.

4 Tada vandenys mus būtų užlieję, srovė būtų apsėmusi mūsų sielas,

5 gausūs vandenys būtų apsėmę mūsų sielas.

6 Palaimintas Viešpats, kuris neatidavė mūsų į jų dantis.

7 Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome.

8 Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas.