Salmos 130

1 Iš gilybės šaukiuos Tavęs, Viešpatie!

2 Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.

3 Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys?

4 Bet Tu atleidi nuodėmes, kad Tavęs bijotų.

5 Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.

6 Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.

7 Tegu Izraelis viliasi Viešpačiu, nes Viešpats yra gailestingas ir Jo išvadavimas didis.

8 Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.