Salmos 136

1 Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.

2 Dėkokite dievų Dievui, nes Jo gailestingumas amžinas.

3 Dėkokite viešpačių Viešpačiui, nes Jo gailestingumas amžinas.

4 Kuris vienas daro didelius stebuklus, nes Jo gailestingumas amžinas.

5 Kuris išmintingai dangų sukūrė, nes Jo gailestingumas amžinas.

6 Kuris viršum vandenų ištiesė žemę, nes Jo gailestingumas amžinas.

7 Kuris dideles šviesas sukūrė, nes Jo gailestingumas amžinas.

8 Saulę sukūrė, kad viešpatautų dienai, nes Jo gailestingumas amžinas.

9 Mėnulį ir žvaigždes, kad viešpatautų nakčiai, nes Jo gailestingumas amžinas.

10 Kuris pirmagimius Egipte ištiko, nes Jo gailestingumas amžinas.

11 Ir išvedė iš ten Izraelį, nes Jo gailestingumas amžinas.

12 Ištiesta galinga ranka ir tvirta dešine savo, nes Jo gailestingumas amžinas.

13 Kuris perskyrė Raudonąją jūrą, nes Jo gailestingumas amžinas.

14 Ir pervedė per ją Izraelį, nes Jo gailestingumas amžinas.

15 Faraoną ir jo kariuomenę Raudonojoje jūroje pražudė, nes Jo gailestingumas amžinas.

16 Kuris savo tautą per dykumą vedė, nes Jo gailestingumas amžinas.

17 Kuris stiprius karalius nugalėjo, nes Jo gailestingumas amžinas.

18 Kuris garsius karalius nužudė, nes Jo gailestingumas amžinas.

19 Sihoną, amoritų karalių, nes Jo gailestingumas amžinas.

20 Ir Ogą, Bašano karalių, nes Jo gailestingumas amžinas.

21 Ir jų žemę Izraeliui paveldėti davė, nes Jo gailestingumas amžinas.

22 Savajam tarnui Izraeliui valdyti leido, nes Jo gailestingumas amžinas.

23 Kuris atsiminė mus mūsų pažeminime, nes Jo gailestingumas amžinas.

24 Iš priešų mus išvadavo, nes Jo gailestingumas amžinas.

25 Kuris maitina visa, kas gyva, nes Jo gailestingumas amžinas.

26 Dėkokite dangaus Dievui, nes Jo gailestingumas amžinas.