Salmos 122

1 Džiaugiausi, kai jie man pasakė: "Eikime į Viešpaties namus!"

2 Mūsų kojos stovės tavo, Jeruzale, vartuose!

3 Jeruzale, tvirtai pastatytas mieste!

4 Į jį traukia Viešpaties giminės pagal Izraelio įstatymą dėkoti Viešpačiui,

5 nes teisėjų sostai ir Dovydo namų sostas čia stovi.

6 Melskite taikos Jeruzalei; kurie tave myli, turės sėkmę.

7 Tebūna taika visam miestui, gerovė jo rūmuose.

8 Savo brolių ir draugų labui sakau: "Tebūna tavyje taika!"

9 Meldžiu tau gerovės dėl Viešpaties, mūsų Dievo, namų!