Salmos 87

1 Jo pamatas ant šventųjų kalnų.

2 Viešpats myli Siono vartus labiau už visas Jokūbo buveines.

3 Šlovingi dalykai pasakojami apie tave, Dievo mieste!

4 Minėsiu Rahabą ir Babiloną tarp tų, kurie žino mane. Filistijos, Tyro ir Etiopijos gyventojai yra ten gimę.

5 Bet apie Sioną bus sakoma: "Šitas ir tas vyras jame yra gimę". Aukščiausiasis įsteigė jį.

6 Viešpats užrašys tautų knygoje: "Šitas yra ten gimęs".

7 Jie giedos: "Visos mano versmės yra tavyje!"