Salmos 84

1 Kokios mielos Tavo buveinės, kareivijų Viešpatie!

2 Alpsta mano siela ir ilgisi Viešpaties kiemų. Mano širdis ir kūnas šaukiasi gyvojo Dievo.

3 Net ir žvirblis randa namus, kregždė­lizdą perėti vaikams prie Tavo aukurų, kareivijų Viešpatie, mano Karaliau ir Dieve!

4 Palaiminti, kurie gyvena Tavo namuose: jie nuolat giria Tave!

5 Palaimintas žmogus, kuris randa stiprybę Tavyje, kuris yra keleivis savo širdy.

6 Keliaudami išdegusiu slėniu, jie šaltiniu jį paverčia, ankstyvasis lietus jį padengia palaiminimais.

7 Jie eina iš jėgos į jėgą, kol Dievą Sione išvysta.

8 Kareivijų Viešpatie, išgirsk mano maldą! Išgirsk, Jokūbo Dieve!

9 Pažvelk, Dieve, mūsų skyde! Pažiūrėk į veidą savo pateptojo!

10 Juk viena diena Tavo kiemuose yra vertesnė už tūkstantį kitur; geriau būti durininku Dievo namuose, negu gyventi nusidėjėlių palapinėse.

11 Saulė ir skydas yra Viešpats; malonę ir garbę teikia Viešpats, gerų dalykų neatsako tiems, kurie nekaltai elgiasi.

12 Kareivijų Viešpatie, palaimintas žmogus, kuris pasitiki Tavimi!