Salmos 75

1 Dėkojame Tau, Dieve, dėkojame! Kurie šaukiasi Tavo vardo, pasakoja nuostabius Tavo darbus.

2 Kai ateis mano skirtas laikas, teisiu teisingai.

3 Nors žemė drebėtų ir visi gyventojai joje, Aš laikau jos stulpus.

4 Aš sakau kvailiams: "Nekvailiokite!" ir nedorėliams: "Nesididžiuokite!

5 Nekelkite savo rago į aukštybes, nekalbėkite įžūliai prieš Dievą".

6 Išaukštinimas neateina nei iš rytų, nei iš vakarų, nei iš pietų.

7 Dievas yra teisėjas: vieną Jis pažemina, o kitą išaukština.

8 Viešpats laiko rankoje taurę, pilną putojančio vyno su karčiom priemaišom. Iš jos turės gerti visi žemės piktadariai ir net mieles išsiurbti!

9 Bet aš skelbsiu per amžius, giedosiu gyrių Jokūbo Dievui!

10 Jis sunaikins nedorėlių puikybę ir aukštai iškels teisiųjų ragus.