Salmos 134

1 Laiminkite Viešpatį, visi Viešpaties tarnai, kurie Jo namuose naktimis budite.

2 Tieskite savo rankas į Jo šventyklą ir laiminkite Viešpatį.

3 Tegul iš Siono tave laimina Dievas, kuris sutvėrė dangų ir žemę.