Salmos 111

1 Girkite Viešpatį! Aš girsiu Viešpatį visa širdimi teisiųjų susirinkime.

2 Dideli yra Viešpaties darbai, tyrinėjami visų, kurie juos mėgsta.

3 Didingi ir šlovingi Jo darbai, Jo teisumas pasilieka per amžius.

4 Atsimintini yra Jo darbai. Maloningas ir užjaučiantis yra Viešpats.

5 Jis maitina tuos, kurie Jo bijo, per amžius prisimena savo sandorą.

6 Jis savo darbų galią tautai parodė, atidavė jiems pagonių nuosavybę.

7 Jo rankų darbai­teisingumas ir teismas, visi Jo įsakymai nepakeičiami.

8 Jie per amžius yra tvirti, paremti tiesa ir lygybe visiems.

9 Išpirkimą Jis savo tautai siuntė, amžiams paskelbė savo sandorą. Šventas ir gerbtinas yra Jo vardas.

10 Išminties pradžia yra Viešpaties baimė; supratingi, kurie taip elgiasi. Jo šlovė lieka per amžius!