Salmos 117

1 Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės!

2 Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!

Capítulos

Bíblias