Salmos 148

1 Girkite Viešpatį! Girkite Viešpatį iš dangaus! Girkite Jį aukštybėse!

2 Girkite Jį, visi Jo angelai; girkite Jį, visa Jo kareivija!

3 Girkite Jį, saule ir mėnuli; girkite Jį, spindinčios žvaigždės!

4 Girkite Jį, dangų dangūs ir viršum jų esantys vandenys!

5 Visi tegiria Viešpaties vardą, nes Jis įsakė, ir visa buvo sukurta.

6 Jis amžių amžiams viską įtvirtino, nustatė nekintamą tvarką.

7 Girkite Viešpatį, kas esate žemėje: jūrų pabaisos ir visos gelmės,

8 ugnie ir kruša, sniege ir migla, vėjai audringi, vykdantys Jo žodį,

9 kalnai ir kalvos, vaismedžiai ir kedrai,

10 žvėrys ir visi gyvuliai, žemės ropliai ir sparnuoti paukščiai.

11 Žemės karaliai ir visos tautos, kunigaikščiai ir žemės teisėjai,

12 jaunuoliai ir mergaitės, seniai ir vaikai,

13 garbinkite Viešpaties vardą, nes Jis vienas didingas. Jo šlovė virš dangaus ir žemės.

14 Savo tautos Jis iškelia ragą, gyrių visų savo šventųjų, Izraelio vaikų­tautos, kuri Jam artima. Girkite Viešpatį!