Salmos 114

1 Kai Izraelis iš Egipto išėjo, Jokūbo namai pagonių tautą paliko,

2 Judas buvo Jo šventykla, Izraelis­Jo karalystė.

3 Pamatė jūra ir pabėgo, atgal pasitraukė Jordanas.

4 Kalnai šokinėjo kaip avys, kalvos­kaip ėriukai.

5 Kas gi tau, jūra, ko pabėgai? Kodėl pasitraukei, Jordane?

6 Kalnai, ko šokinėjate kaip avys, kalvos­kaip ėriukai?

7 Drebėk, žeme, Viešpaties akivaizdoje, Jokūbo Dievo akivaizdoje.

8 Jis pavertė uolą vandeniu, iš akmens šaltiniai ištryško!