Salmos 126

1 Kai Siono belaisvius vedė Viešpats namo, buvome tarsi sapne.

2 Mūsų burnos buvo pilnos juoko, liežuviai­giedojimo. Pagonys kalbėjo: “Jiems Viešpats didelių dalykų padarė”.

3 Viešpats didelių dalykų mums padarė, todėl mes džiaugiamės.

4 Parvesk, Viešpatie, mūsų ištremtuosius kaip upelius pietuose.

5 Kurie ašarodami sėja, tie su džiaugsmu pjaus.

6 Verkia žmogus, į dirvą berdamas sėklą, bet su džiaugsmu grįžta, nešdamas pėdus.