Salmos 112

1 Girkite Viešpatį! Palaimintas žmogus, kuris Viešpaties bijosi ir Jo įsakymus labai mėgsta.

2 Jo palikuonys bus galingi žemėje; palaiminta bus dorųjų karta.

3 Jo namuose bus gerovė ir turtai, jo teisumas pasiliks per amžius.

4 Dorajam šviesa nušvinta tamsoje, jis yra maloningas, kupinas gailestingumo ir teisus.

5 Geras žmogus pasigaili ir skolina, jis teisingai savo reikalus tvarko.

6 Jis nesvyruos per amžius. Amžinai bus minimas teisiojo vardas.

7 Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes jis pasitiki Viešpačiu.

8 Įsitvirtinusi jo širdis, jis nebijos, kol pamatys sugėdintus savo priešus.

9 Jis beturčiams dovanas dosniai dalina. Jo teisumas pasilieka per amžius. Jo ragas iškils garbingai.

10 Nedorėlis tai matys ir graušis, dantimis grieš ir nyks. Nedorėlių troškimas pražus.