Salmos 113

1 Girkite Viešpatį! Viešpaties tarnai, girkite Viešpaties vardą!

2 Palaimintas Viešpaties vardas dabar ir per amžius.

3 Nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo tebūna giriamas Viešpaties vardas!

4 Viešpats yra virš visų tautų, Jo šlovė aukščiau nei dangus.

5 Kas yra kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris gyvena aukštybėse?

6 Jis pasilenkia žiūrėti į dangų ir žemę.

7 Jis kelia iš dulkių beturtį, iš purvo vargšą ištraukia,

8 sodina jį greta kunigaikščių, šalia savo tautos kunigaikščių.

9 Jis suteikia nevaisingajai namus, padarydamas ją laiminga vaikų motina. Girkite Viešpatį!