Salmos 98

1 Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nes nuostabius darbus Jis daro! Jo dešinė ir Jo šventoji ranka Jam pergalę teikia.

2 Viešpats apreiškė savo išgelbėjimą, tautų akivaizdoje parodė savo teisumą.

3 Jis atsiminė savo gailestingumą ir tiesą, žadėtą Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai pamatė Dievo išgelbėjimą.

4 Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui visos šalys! Linksminkitės ir giedokite gyrių.

5 Giedokite Viešpačiui, pritardami arfomis, giedokite psalmes, pritardami arfomis.

6 Trimitų ir rago garsais kelkite džiaugsmingą triukšmą prieš Karalių, Viešpatį!

7 Tesidžiaugia jūra ir kas joje yra, žemė ir jos gyventojai!

8 Upės teploja rankomis, kalnai tesidžiaugia kartu

9 Viešpaties akivaizdoje, nes Jis ateis teisti žemę! Jis teis pasaulį teisingai ir tautas nešališkai.