Salmos 120

1 Varge šaukiausi Viešpaties, ir Jis mane išklausė.

2 Nuo meluojančių lūpų, nuo klastingo liežuvio išlaisvink, Viešpatie, mano sielą.

3 Ką tau duos ir ką padarys, apgaulingas liežuvi?

4 Aštrias kario strėles, kaitrias medžio žarijas.

5 Vargas man klajoti Mešecho krašte, palapinėse Kedaro gyventi.

6 Per ilgai gyvenau su tais, kurie nekenčia taikos.

7 Aš esu už taiką, bet jie geidžia karo, kai aš kalbu.