Salmos 24

1 Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena.

2 Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino.

3 Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje?

4 Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė.

5 Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.

6 Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.

7 Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!

8 Kas tas šlovės Karalius? Tai Viešpats, stiprus ir galingas. Tai Viešpats, galiūnas kovoje.

9 Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!

10 Kas tas šlovės Karalius? Kareivijų Viešpats­Jis yra šlovės Karalius.