Salmos 130

1 שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה׃

2 אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני׃

3 אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃

4 כי עמך הסליחה למען תורא׃

5 קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃

6 נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃

7 יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות׃

8 והוא יפדה את ישראל מכל עונתיו׃