Salmos 150

1 Haleluja! Gloru Dion en Lia sanktejo, Gloru Lin en la firmaĵo de Lia forto.

2 Gloru Lin por Liaj potencaj faroj, Gloru Lin laŭ Lia granda majesto.

3 Gloru Lin per sonado de trumpeto, Gloru Lin per psaltero kaj harpo.

4 Gloru Lin per tamburino kaj danco, Gloru Lin per kordinstrumentoj kaj fluto.

5 Gloru Lin per laŭtaj cimbaloj, Gloru Lin per tintantaj cimbaloj.

6 Ĉio spiranta gloru la Eternulon. Haleluja!