Salmos 124

1 Y-sơ-ra-ên hãy tuyên bố:Nếu CHÚA không ở cùng chúng ta;

2 Nếu CHÚA không ở phía chúng taKhi phàm nhân nổi lên chống nghịch chúng ta,

3 Thì chúng ắt đã nuốt sống chúng taKhi chúng nổi giận cùng chúng ta rồi;

4 Thì nước lụt ắt đã cuốn trôi chúng ta;Nước lũ đã tràn ngập linh hồn chúng ta;

5 Và dòng nước cuồng bạoĐã tràn ngập linh hồn chúng ta rồi.

6 Cảm tạ CHÚA,Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó.

7 Linh hồn chúng ta như con chimThoát khỏi bẫy sập của kẻ bẫy chim;Bẫy đã gãyVà chúng ta thoát khỏi.

8 Sự giúp đỡ của chúng ta ở trong danh CHÚA;Là Đấng tạo nên trời và đất.