Salmos 48

1 CHÚA thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợiTrong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và trên núi thánh Ngài.

2 Núi thánh Ngài cao vút đẹp đẽ,Là niềm vui cho toàn trái đất.Núi Si-ôn, đỉnh cao của Sa-phan,Là thành đô của vua lớn.

3 Từ giữa các đền đài của thành ấy,Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài là nơi trú ẩn vững vàng.

4 Vì kìa, các vua tụ họp lại,Cùng nhau tiến lên đánh thành.

5 Họ thấy thành nên kinh hoàngVà hoảng sợ tháo chạy.

6 Tại đó, họ run rẩy rụng rời,Đau đớn như đàn bà sinh đẻ.

7 Như các tàu Ta-rê-siBị gió đông đánh tan nát.

8 Những gì chúng tôi đã nghe,Thì chúng tôi đã thấyTrong thành của CHÚA Vạn Quân,Tức là thành của Đức Chúa Trời chúng ta.Đức Chúa Trời vững lập thành muôn đời.

9 Lạy Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Ngài,Chúng tôi suy gẫm về tình yêu thương của Ngài.

10 Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào,Thì lời ca ngợi Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thể ấy.Tay hữu Ngài đầy sự công bình.

11 Núi Si-ôn hân hoan,Các con gái Giu-đa mừng rỡVì sự đoán xét của Ngài.

12 Hãy đi khắp Si-ôn, đi vòng quanh thành,Đếm các ngọn tháp nó.

13 Hãy chú ý đến các chỗ kiên cố,Xem xét các thành lũy,Để thuật lại cho thế hệ tương lai

14 Rằng: Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của chúng ta.Chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta mãi mãi.