Salmos 70

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu tôi.Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi.

2 Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôiBị hổ thẹn và bối rối.Nguyện những kẻ muốn tàn hại tôiPhải rút lui và nhục nhã.

3 Nguyện những kẻ cười nhạo: ha! ha!Phải thối lui vì sự hổ thẹn của chúng.

4 Nguyện tất cả những người tìm kiếm NgàiĐược hân hoan và vui mừng trong Ngài.Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài luôn luôn tung hô:Đức Chúa Trời vĩ đại thay.

5 Còn tôi thì yếu kém và cùng khốn,Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau đến cùng tôi.Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi.Lạy CHÚA, xin chớ chậm trễ.