Salmos 8

1 Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi.Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất.Sự huy hoàng NgàiVượt cả các tầng trời.

2 Từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đương bú,Ngài xây dựng thành lũy. Vì cớ kẻ thù mình,Ngài làm cho kẻ thù nghịchVà người báo thù phải im lặng.

3 Khi tôi nhìn các tầng trời,Là công việc của ngón tay Ngài;Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã lập.

4 Loài người là gì mà Ngài nhớ đến?Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó?

5 Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút.Ban cho con người vinh quang và tôn trọng.

6 Ngài khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên,Đặt tất cả mọi vật phục dưới chân con người.

7 Cả loài chiên lẫn bòCùng tất cả dã thú,

8 Chim trời, cá biểnVà những vật bơi lội trong các thủy lộ.

9 Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi.Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất.