Salmos 95

1 Hãy đến ca hát tán dương CHÚA;Hãy hân hoan reo hò cho Chúa là vầng đá cứu rỗi chúng ta.

2 Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ;Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài.

3 Vì CHÚA là Đức Chúa Trời vĩ đại;Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần.

4 Ngài nắm trong tay các vực sâu của quả đất;Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài.

5 Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng;Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên.

6 Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài;Hãy quỳ gối trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa chúng ta.

7 Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta;Chúng ta là con dân mà ngài chăn giữ,Là đàn chiên mà tay Ngài bảo vệ.Ngày nay, ước gì các ngươi nghe tiếng Ngài!

8 Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba,Như ngày ấy tại Ma-sa trong sa mạc;

9 Khi tổ tiên các ngươi thử Ta; chúng thách thức TaDù đã thấy công việc Ta làm.

10 Trong bốn mươi năm Ta chán ghét thế hệ ấy;Ta bảo: Chúng nó là một dân có lòng lầm lạc;Chúng nó không biết đường lối Ta.

11 Vì thế, trong cơn giận Ta thề rằng:Chúng nó sẽ chẳng bao giờ vào nơi an lạc của Ta.