Salmos 143

1 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện của tôi;Vì lòng thành tín Chúa,Xin lắng nghe lời cầu xin của tôi;Trong sự công chính Ngài, xin đáp lời tôi.

2 Xin chớ đoán xét tôi tớ ChúaVì không có người sống nào là công chính trước mặt Chúa.

3 Vì kẻ thù săn đuổi linh hồn tôi;Chà đạp mạng sống tôi dưới đất;Bắt tôi ngồi trong bóng tốiNhư kẻ chết từ lâu.

4 Vì thế tinh thần tôi nao núng,Lòng dạ tôi sầu não.

5 Tôi nhớ lại những ngày xưa,Tôi suy gẫm tất cả những phép lạ của Chúa;Tôi suy tư về những công việc tay Ngài đã làm.

6 Tôi giơ tay hướng về Chúa cầu nguyện,Linh hồn tôi khao khát Chúa như vùng đất khô khan.Sê-la

7 Lạy CHÚA, xin mau mau đáp lời tôi;Tinh thần tôi bị nao núng;Xin đừng lánh mặt khỏi tôi,E rằng tôi sẽ như người đi xuống huyệt sâu.

8 Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương ChúaVì tôi tin cậy nơi Ngài;Xin dạy tôi con đường tôi nên theoVì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.

9 Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù;Tôi trú ẩn nơi Chúa.

10 Xin dạy tôi làm theo ý ChúaVì Ngài là Đức Chúa Trời tôi;Xin thần linh tốt lành của ChúaHướng dẫn tôi vào vùng đất bằng phẳng.

11 Lạy CHÚA, vì cớ danh Ngài, xin ban sức sống cho tôi;Vì sự công chính của Chúa xin giải cứu tôi khỏi cơn hoạn nạn.

12 Vì lòng nhân từ của Ngài, xin diệt kẻ thù tôi;Xin hủy diệt tất cả những kẻ áp bức tôi,Vì tôi là tôi tớ Chúa.