Salmos 112

1 Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!

2 Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, pokolení přímých bude požehnáno.

3 Jmění, bohatství má ve svém domě, jeho spravedlnost trvá navždy.

4 Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý.

5 Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva:

6 nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.

7 Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina.

8 Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se, jednou spatří pád svých protivníků.

9 Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se zvedne v slávě.

10 Svévolník na to zlostně hledí, skřípe zuby a odvahu ztrácí; choutky svévolníků přijdou vniveč.