Salmos 67

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm.

2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!

3 Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!

4 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!

5 Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země.

6 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!

7 Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. [ (Psalms 67:8) Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země! ]